จันทร์สุดา ธุลี


ใครคือนุ่น
เขียนโดย จันทร์สุดา ธุลี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อนางสาวจันทร์สุดา ธุลี เรียนอยู่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ฉันชอบกินส้มตำ ชอบสีส้ม เป็นคนตลกบ้าบอ เป็นคนอ้วนกลมเรื่องราวอื่น ๆ ของ จันทร์สุดา ธุลี

ใครคือนุ่น
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ธนัญญา สง่าเนตร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
อรรถพล ธัญญเจริญ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ลัทธวรรณ โคตา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ธัญชนก ศิริมานพ
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์


5 Terre
ภัทรลัดดา งอกทรัพย์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
เบญจวรรณ เพชรล้ำ
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
ปาริฉัตร เฉยฉว
โรงเรียนบึงกาฬ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team