ศศิวิมล ทำเนาว์


นิวเป็นใครในดาวอังคาร
เขียนโดย ศศิวิมล ทำเนาว์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อ นางสาวศศิวิมล ทำเนาว์ ชื่อเล่น นิวเกิดวันจันทร์ วันที่9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2545
มัธยมศึกษาปีที่4/7
จบ ม.3ที่ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
งานอดิเรก ฟังเพลง เล่นเกม
ความสามารถพิเศษ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


เรื่องราวอื่น ๆ ของ ศศิวิมล ทำเนาว์

นิวเป็นใครในดาวอังคาร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน

 5 Terre
รุ่งอาทิตย์ ศรีบุญเพชร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
อภิญญา แสงสว่าง
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ทัตเทพ เวทะเเว่น
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
ชิษณุพงษ์ ทิพย์อินพรม
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ชินดนัย ปราบคนชั่ว
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
เมวดี พลเยี้ยม
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
ศิรินุช ปราบพาล
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team