นลินทิพย์ ศรีธรรมาเขียนโดย นลินทิพย์ ศรีธรรมา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อ นางสาวนลินทพย์ ศรีธรรมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เกิดวันจันทร์ที่02/09/2545 อายุ15ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชอบกินส้มตำ แกงเผ็ด ชอบสีฟ้า ชอบเรียนวิชาสังคม ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ เวลาว่างชอบดูซีรี่ย์ ฟังเพลงเรื่องราวอื่น ๆ ของ นลินทิพย์ ศรีธรรมา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
พรรษกร นะถา
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
นันทวัฒน์ สิงหาภาพ
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
ธีรชล บุญมั่งมี
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
สุภาพร ไหมทอง
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
ปรียา พลผา
โรงเรียนพานพร้าว


5 Terre
อนัญตญา เจตเกษตรการ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา


5 Terre
รุ้งนภา สาธุชาติ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team