เจษรินทร์ สมานทอง


ปุยนุ่น PPK.
เขียนโดย เจษรินทร์ สมานทอง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย) 12708เรื่องราวอื่น ๆ ของ เจษรินทร์ สมานทอง

นางสาวเจษรินทร์ สมานทอง ม.4/7 กิจกรรมวันภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนย่อความ ณ รร.ปากคาดพิทยาคม
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ปุยนุ่น PPK.
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ณัฐพล ประสาระวัน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
วิยะดา คำเรืองศรี
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
นฤมล โทสาลี
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ภาณุสรณ์ แก้วศรีงาม
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา


5 Terre
ภักฤดี พังทุย
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
สุวรรณสา จตุพงศ์ชัย
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ไพลิน สมบูรณ์
โรงเรียนสังคมวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team