สุกัญญา มนุษย์


นุ่นนิ่นคือใคร
เขียนโดย สุกัญญา มนุษย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อ นางสาวสุกัญญา มนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 24/06/2544วันเกิดของฉันเองค่ะ ฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชอบกินส้มตำ ชอบสีเขียว ตัวอวบๆอ้วนๆ เป็นคนผมสั้น คิ้วดก ตลก ชอบเล่นชอบหยอกเรื่องราวอื่น ๆ ของ สุกัญญา มนุษย์

นุ่นนิ่นคือใคร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
นริศรา บุตรบุญ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
กฤษณะ อินทรีย์
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์


5 Terre
สุธาสินี โสสิงห์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
สมใจ นุ้ยบุตร
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
กตัญชลี ศรีมาตร
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
วิวัฒน์ สุพร
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
แพรพลอย สว่างศรี
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team