สุพัตรา เตรียมกรม


กิ๊กคือใคร
เขียนโดย สุพัตรา เตรียมกรม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อ นางสาวสุพัตรา เตรียมกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 01/07/2544 คือวันเกิดฉันเองค่ะ ฉันชอบกินผัดเผ็ดปลาดุกและอะไรหลายอย่าง ชอบกินขนมกรุบกรอบ ชอบสีชมพู สีดำ สีฟ้า เป็นคนอ้วน บ้าบอ ติ้งต๊อง ไม่ค่อยพูดกับคนที่ไม่สนิทส่วนมากคนที่ไม่รู้จักเขาก็คิดว่าพูดน้อยไม่ชอบพูดเรื่องราวอื่น ๆ ของ สุพัตรา เตรียมกรม

กิ๊กคือใคร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
วนิดา ขันทะหงษ์
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
ศศินันท์ คำประชม
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
พิชรพร หอมหลาย
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
Passakorn Boonprasert
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
Phakphum Saibungkha
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
สิริรัตน์ สโมสร
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ศิวกร แก้ววินิจ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team