ภัทราภรณ์ กว้างขวาง


แอ้ม น่ะค่ะ
เขียนโดย ภัทราภรณ์ กว้างขวาง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

น.ส.ภัทราภรณ์ กว้างขวาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
เกิดวันที่20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 ตำบล สมสนุก อำเภอ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ชื่อเล่น แอ้ม
ชอบกิน ของหวาน ชอบสีฟ้า_ชมพู เป็นคนอวบ เป็นคนอารมณ์ ร้อน ชอบฟังเพลง เล่นโทรศัพท์ในเวลาว่าง
ชอบเรียนวิชา ภาษาไทย
ไม่ชอบเรียนวิชา คณิตศาสตร์
ชอบเล่นกีฬา ฟุตบอล บอลเลย์เรื่องราวอื่น ๆ ของ ภัทราภรณ์ กว้างขวาง

ภัทราภรณ์ กว้างขวาง เลขที่22 ชั้น5/5
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ภัทราภรณ์ กว้างขวาง เลขที่22 ชั้น5/5
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
แอ้ม น่ะค่ะ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
วิภาดา หัสสา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
ธนกฤต อุปนันท์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ธัญชนก ไชยสุวรรณ
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
พรนภา คำเพชร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
พีรพงษ์ สีหาชัย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
พีรณัฐ จรจอหอ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ณัฐวุฒิ มณีวงษ์
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team