สรินธร นัตรศรี


แอนเป็นนักเรียน
เขียนโดย สรินธร นัตรศรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

น.ส.สรินธร นัตรศรี ชื่อเล่น แอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
เกิดวันที่1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2544
สิ่งที่ทำเวลาว่าง เล่นเกมส์ ฟังเพลง
ชอบกิน ของหวาน
ไม่ชอบกิน ไม่ชอบอาหารเผ็ด
ชอบเล่นฟุตบอล

เรื่องราวอื่น ๆ ของ สรินธร นัตรศรี

แอนเป็นนักเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
บัณฑิตา ประสพ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ถาวรีย์ คำพล
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
ณัฐพล ไชยวงค์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
วีรชน คนเพียร
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
อินทชัย ชัยชมภู
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สัจจพร จันสด
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
พัชรินทร์ ชินรัมย์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team