มาลินี ก้อนศรี


ฟ้าตาตีบ
เขียนโดย มาลินี ก้อนศรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อ นางสาวมาลินี ก้อนศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 29/05/2544
วันเกิดของฉันเองค่ะ ฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชอบกินข้าวผัด ชอบสีฟ้า เป็นคนตาตีบ ตัวเล็ก ผมสั้นเป็นคนตลกเรื่องราวอื่น ๆ ของ มาลินี ก้อนศรี

ฟ้าตาตีบ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
การะเกตุ พันธุ์ทับทิม
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
วีรวัฒน์ ทองสุข
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
พิสมัย นันดี
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ธีรภัทร์ สัตย์บุตร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ชัยยุทธ วิปุลากร
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
พรชัย พึ่งชอุ่ม
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ทดลอง ทำงาน
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team