ภาวิณี ชุมพร


Information
เขียนโดย ภาวิณี ชุมพร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

นางสาว ภาวิณี ชุมพร "หญิง" ชั้น ม.5/5
เกิดวันที่ 01-11-2544 เรียนอยู่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ชอบสีชมพู
ชอบกินของหวาน
ความสามารถพิเศษเล่นกีฬาเเบตมินตัน
นิสัยของฉันเป็นคนร่าเริง สนุกกับการกิน
เรื่องราวอื่น ๆ ของ ภาวิณี ชุมพร

น.ส. ภาวิณี ชุมพร ม.5/5 เลขที่8
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Information
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
กัญญารัตน์ แต้ท่าวัด
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre
ดวงสุรีย์ ละออเอี่ยม
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
กลอยใจ เพชรเเสง​
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
ณัฐพร ตู้จินดา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
จิรกานต์ จันภูงา
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
วทันยา ศรีวะโสภา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
วริสา จันทะคุณ
โรงเรียนสังคมวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team