Information
เขียนโดย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

นางสาว ภาวิณี ชุมพร "หญิง" ชั้น ม.5/5
เกิดวันที่ 01-11-2544 เรียนอยู่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ชอบสีชมพู
ชอบกินของหวาน
ความสามารถพิเศษเล่นกีฬาเเบตมินตัน
นิสัยของฉันเป็นคนร่าเริง สนุกกับการกิน
เรื่องราวอื่น ๆ ของ

น.ส. ภาวิณี ชุมพร ม.5/5 เลขที่8
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Information
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team