จีระนัฐ คงชุม


ไปช่วยงานศพ
เขียนโดย จีระนัฐ คงชุม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561
ได้ไปช่วยเสริ์ฟน้ำ เก็บโต๊ะเก้าอี้ เก็บขยะ
ณ วัดถ้ำเจีย รู้สึดได้บุญแบบ2เท่าเรื่องราวอื่น ๆ ของ จีระนัฐ คงชุม

ไปช่วยงานศพ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ศศิกานต์ ศิริมณี
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
เสกสรรค์ โพธิจร
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
โยษิตา จิตต์เนื่อง
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ปัณฑิกา เครือแก้ว
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม


5 Terre
อริษา บุดสีทัด
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
วรัญญา ศรีภุมมา
โรงเรียนภูซางวิทยาคม


5 Terre
นาย ณัฐกิตต์ พรมฐาน
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team