ชลธร ชารีราษฎร์


Big cleaning day
เขียนโดย ชลธร ชารีราษฎร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ทำอยู่ห้อง พ334 เวลา 15.45 น.
รู้สึกว่า มีความสุขที่ได้ทำความสะอาดโรงเรียนเรื่องราวอื่น ๆ ของ ชลธร ชารีราษฎร์

Big cleaning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
จันทนา แซ่ย่าง
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
อภิรักษ์ ศรีค้นวงศ์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
นุชสรา ทาบง
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
ศิริวิมล เส็งหนองแบน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา


5 Terre
รัศมี ชัยมูล
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre
เดือนพราว หลักมั่น
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อริสา โยธาพล
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team