พิกุลแก้ว หมื่นระบน


กิจกรรมBig cleaning day
เขียนโดย พิกุลแก้ว หมื่นระบน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

กิจกรรมBig cleaning day ทำความสะอาดห้องน้ำครู อาคารมโนราห์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
เวลา 15.50น. มีความรู้สึกประทับใจ
ที่ทำให้โรงเรียนสะอาดและน่าอยู่เรื่องราวอื่น ๆ ของ พิกุลแก้ว หมื่นระบน

กิจกรรมBig cleaning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ปิยะภรณ์ ผาทอง
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
ณัฐวุฒิ สีนวนน้อย
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ลัทธพล พระภูมี
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
ธนพร ทุมรักษา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
ขนิษฐา ปัคมา
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ศิรัญญา หาผล
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre
ไอลดา แก้วชิน
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team