กิจกรรม big cleaning day
เขียนโดย โรงเรียน

กิจกรรม big cleaning dayทำความสะอาดห้องน้ำ วันที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 15:40 น. รู้สึกมีความสุขและประทับใจที่ได้ทำความสะอาดโรงเรียน



เรื่องราวอื่น ๆ ของ

กิจกรรม big cleaning day
โรงเรียน


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 



5 Terre
มนัสนันท์ ถาแก้ว
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
ปฏิพล พฤษาโคตร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
วีรภัทร โกมาลย์
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
พุฒิพงศ์ กิณเรศ
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
วีรดา แซ่เฮ้อ
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
อมลรดา อนุต
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
ชุติมา บุญมา
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม




.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team