สุภาวดี ศรีเทศ


กิจกรรมวันครู
เขียนโดย สุภาวดี ศรีเทศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

กิจกรรมวันไหว้ครู เราได้ตั้งใจทำพานแข่งขันร่วมกับพี่,น้อง ม.4-6  เรื่องราวอื่น ๆ ของ สุภาวดี ศรีเทศ

ค่ายธรรมะสัญจร
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมทำขนม #คาบศตวรรษที่ 21
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมงานวันต้อนรับ ผ.อ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมวันครู
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมปลูกป่า #วันแม่
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ขนาพร กองเงิน
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ณันธิดา ต่างโอฐ
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์


5 Terre
สุดาดาว สุขสำราญ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
จันทร์จิรา นันทะ
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
ปรีณาภา ทองโอ
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
นลินนิภา ชานัย
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ณัฐณิชา บ้งทัด
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team