ชัยพัฒน์ วงค์สง่า


เรียนวิชาแนะแนว
เขียนโดย ชัยพัฒน์ วงค์สง่า โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

วันที่3เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าเรียนกับครูธนกฤตเรื่องราวอื่น ๆ ของ ชัยพัฒน์ วงค์สง่า

เรียนวิชาแนะแนว
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)

 5 Terre
อรรถพล ทรงครักษ์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
สุพัตรา ดวงมาลา
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre
จุฑารัตน์ แก้วใส
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
สุดารัตน์ เดชารัมย์
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
เบญจวรรณ อริยะกัสโชติ
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
ภัททิยา คงทัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ดาราวดี น้ำพ่วง
โรงเรียนปากพนัง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team