ภัทรพร ภารตุ้มเหลา


Big cleaning day
เขียนโดย ภัทรพร ภารตุ้มเหลา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ทำความสะอาดที่ลานเสาธงในช่วงบ่าย ทำให้ดูสะอาด น่ามอง ทำในวันที่22/08/61เรื่องราวอื่น ๆ ของ ภัทรพร ภารตุ้มเหลา

ทำงานช่วยคุณครู
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำความสะอาดหน้าเสาธง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Big cleaning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ภัทรพล ละมั่งทอง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ภัทรวรินทร์ เกิดดี
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
วรนุช บุตรศรีภูมิ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ปราณี อุดม
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อภิญญา ชนชนะกุล
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ปวีณา ชมภูจันทร์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อทิติยา แก้วโยธา
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team