นิชาภัทร พันธ์หล้า


Big Cleaning Day 22/8/61 กวาดใบไม้ออกจากถนน รู้สึกสบายตาสบายใจที่ไม่มีใบไม้อยู่บนถนน
เขียนโดย นิชาภัทร พันธ์หล้า โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องราวอื่น ๆ ของ นิชาภัทร พันธ์หล้า

Big Cleaning Day 22/8/61 กวาดใบไม้ออกจากถนน รู้สึกสบายตาสบายใจที่ไม่มีใบไม้อยู่บนถนน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน

 5 Terre
พรไพลิน ปะติตัง
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
นนทพัทธ์ ไชยพง
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
วิษณุ บัวอาจ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ณิชาภัทร ผ่องใส
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
สราวุฒิ แก้วกำกง
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre
ปิยธิดา ขอนเต็ง
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร


5 Terre
ธัญชนก ไชยสุวรรณ
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team