พัชรินทร์ ชินรัมย์


Big cleaning day
เขียนโดย พัชรินทร์ ชินรัมย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ทำความสะอาดข้างเสาธงในช่วงบ่าย วันที่22สิงหาคมพ.ศ.2561เวลา15:50นาที ปัญหาระหว่างที่ทำคือฝนตก รู้สึกดีเเละสะอาดเรื่องราวอื่น ๆ ของ พัชรินทร์ ชินรัมย์

Big cleaning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
วิพาพร ยาแก้ว
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
สศิธร ผาภู
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
จุฑารัตน์ แก้วคูณ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
จิราภา บุตรดา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์


5 Terre
ศุทธินี ใหญ่ดี
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
วรารัตน์ ป้องนอก
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
จีระศักดิ์ สุทธิจักร
โรงเรียนกวนวันวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team