ปวีณา โสภาพล


เก็บขยะสนามหญ้าหน้าเสาธง 23/08/2561
เขียนโดย ปวีณา โสภาพล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)




เรื่องราวอื่น ๆ ของ ปวีณา โสภาพล

เก็บขยะสนามหญ้าหน้าเสาธง 23/08/2561
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 



5 Terre
เจวลี ศรีอ่อนสุด
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


5 Terre
ปาลิดา อัศวพัฒน์
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
วิรัญญา เผือกสีบูรณ์
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
อดิชัย ไกรนอก
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
กัลยา พนาลิกุล
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
สุเทพ เกียรติชัย
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม


5 Terre
อริสา จิตกุศล
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม




.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team