อนุภัทร ยี่เข่ง


Big cleaning day
เขียนโดย อนุภัทร ยี่เข่ง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

เก็บขยะ ถอนหญ้ารอบเสาธง
รู้สึกคันคาย แต่รู้สึกดี ที่ได้ช่วยทำให้รร.สะอาดและน่าอยู่ขึ้นวันที่22/08/2561เรื่องราวอื่น ๆ ของ อนุภัทร ยี่เข่ง

Big cleaning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ณัฐสุดา รอดราวีย์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ศุทธวดี โคตรวงษ์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
ภาวินี ศรีขัดเค้า
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
ยุทธนา ลีพงษ์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
สวามินี ศรีจรัญ
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม


5 Terre
จุฑามาศ ภูปานดำ
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ทิพวรรณ เบอรพันธุ์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team