ชนะชล มะณีทับ


Big cleaning day
เขียนโดย ชนะชล มะณีทับ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ขุดคลองน้ำหน้าห้องน้ำชายทุกคนช่วยกันทำอย่างมีประสิทธิภาพจนคลองน้ำสะอาดไร้สิ่งตันคลอง 22/8/61เรื่องราวอื่น ๆ ของ ชนะชล มะณีทับ

Big cleaning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
กฤตเมธ รัตนศรีวงษ์
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
เกวลิน พิมพา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
นลธวัช อินวัน
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
นริศรา พรมปากดี
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ประภาพร เลิศผล
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
พัชริดา ชูโชติ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อรวรรณ วิระศักดิ์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team