ประภากร สุภักดี


Big cleaning day ทำความสะอาดห้อง พ322 รู้สึกเหนื่อยและรู้สึกดีที่ทำให้ห้องเรียนสะอาด 22/8/61
เขียนโดย ประภากร สุภักดี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องราวอื่น ๆ ของ ประภากร สุภักดี

Big cleaning day ทำความสะอาดห้อง พ322 รู้สึกเหนื่อยและรู้สึกดีที่ทำให้ห้องเรียนสะอาด 22/8/61
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ศุภชัย ฐานะ
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre
วราภรณ์ เเซ่ท้าว
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
อรัญญา ประทุมทิพย์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
เนตรนภา พลเรียงแก
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
อริยา สิงห์คีประภา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ปภาวรินท์ มณีรัตน์
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
วิรัชสัณห์ ไชยานุพงศ์
โรงเรียนปากพนัง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team