อัษฎาวุธ สุขเเสงดี


Bid Cleaning Day 22/08/61 ถอนหญ้ารอบหน้าเสาธง
เขียนโดย อัษฎาวุธ สุขเเสงดี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องราวอื่น ๆ ของ อัษฎาวุธ สุขเเสงดี

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานเเละพลังงานทดเเทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 30/08/61
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Bid Cleaning Day 22/08/61 ถอนหญ้ารอบหน้าเสาธง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
พีรพัฒน์ พลายละหาร
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
นาตยา จีนเตี๊ยะ
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
อรดา เเทนจำรัส
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
วรรณภา ทัสคลัง
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre
Panich Pechpa
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ณิชาภัทร ไทรสังขเชวงพร
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
ปริพัฒน์ สว่างศรี
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team