สัญชัย ชินบุตร


เรื่องราวอื่น ๆ ของ สัญชัย ชินบุตร

ขุดคลอง นำขยะเเละของเสียออกจากท่อ ทุกคนช่วยกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่22/8/2018 ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ มีฝนตกเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเราครับ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ร่มเกล้า บุตรโคตร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ภัทรวรรณ บัวพันธุ์งาม
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ภูรินทร์ โคตรเสนา
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
ธีรภัทร์ วงษ์ศรี
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา


5 Terre
ธนกฤต แสงใส
โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)


5 Terre
สวรรยา ชินฝั่น
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ปรีณาภา ทองโอ
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team