กุลวดี สายกระสุน


Big cleaning day 22/8/18
เขียนโดย กุลวดี สายกระสุน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย) 10904

รู้สึกดีที่ได้ทำความสะอาดโรงเรียนทำให้ดี


เรื่องราวอื่น ๆ ของ กุลวดี สายกระสุน

Big cleaning day 22/8/18
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำงาน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ชิตติพันธ์ อัญญะโพธิ์
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
kitti watasin
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
มนฤดี สีสุชาติ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
สิริรัตน์ สุภาพ
โรงเรียนสตรีพัทลุง


5 Terre
ณัฐนันท์ ภักสุวรรณ์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ศศิธร เสือปั้น
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
รุ้งนะพา จันทอง
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team