กองแก้ว สาระ


การแนะนำตัวเอง
เขียนโดย กองแก้ว สาระ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวกองแก้ว สาระ ชื่อเล่นแก้ว อายุ17ปี เป็นขี้เล่นร่าเริงเรื่องราวอื่น ๆ ของ กองแก้ว สาระ

วันวิทยาศาสตร์10/ส.ค./61
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
การแนะนำตัวเอง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
กันติมา ทองดี
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ศรัณยู ทองพูน
โรงเรียนพานพร้าว


5 Terre
ปัญญพนต์ ไม่แพ้
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ประภาดา ศรีม่วง
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
ธนากร ราชไมตรี
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre
อริศรา ยาแก้ว
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
กุลสตรี เพชรมุกดาศิริกุล
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team