นันทวัฒน์ อินทิ


ร่วมกิจกรรมวันแม่
เขียนโดย นันทวัฒน์ อินทิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมร่วมกับคณะครูอาจารย์ นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561เรื่องราวอื่น ๆ ของ นันทวัฒน์ อินทิ

ร่วมกิจกรรมวันแม่
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Big cleaning day.
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
About Me
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สุธิดา ชาญสาริการ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา


5 Terre
นิรุตน์ แก้วปานกัน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา


5 Terre
จิรนันท์ หลวงอาษา
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
รัชชานนท์ เทพขาม
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
กัลยา พนาลิกุล
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
ผลิตโชค ทองชื่น
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ลัคนาพร จีบฟัก
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team