นันทวัฒน์ อินทิ


About Me
เขียนโดย นันทวัฒน์ อินทิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

สวัสดีครับท่านผู้ชม ผมนายนันทวัฒน์ อินทิ ชื่อเล่น แซ็ก(โซโฟน) กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายการเรียนวิทย์-คณิต ยินดีที่ได้รู้จักครับเรื่องราวอื่น ๆ ของ นันทวัฒน์ อินทิ

ร่วมกิจกรรมวันแม่
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Big cleaning day.
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
About Me
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
จุฑารัตน์ แก้วคูณ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
นิตยา สวัสดิ์รักษา
โรงเรียนอุดมวิทยายน


5 Terre
สุพัตรา สิงหา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ทรายแก้ว สุขสำราญ
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
กัลญาณี สิงคลีบับภา
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
สุทิมา มุสิกะวาที
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
จุฑาเกศ พลทรักษา
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team