About Me
เขียนโดย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

สวัสดีครับท่านผู้ชม ผมนายนันทวัฒน์ อินทิ ชื่อเล่น แซ็ก(โซโฟน) กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายการเรียนวิทย์-คณิต ยินดีที่ได้รู้จักครับเรื่องราวอื่น ๆ ของ

ร่วมกิจกรรมวันแม่
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Big cleaning day.
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
About Me
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์


5 Terre

โรงเรียนปากพนัง


5 Terre

โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre

โรงเรียนพานพร้าว


5 Terre

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนสังคมวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team