อรทัย เฉลิมภูมิ


วันวิทยาศาสตร์
เขียนโดย อรทัย เฉลิมภูมิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ทำนิทรรศการในวันวิทยาศาสตร์ 61 โรงเรียนปากคาดพิทยาคมเรื่องราวอื่น ๆ ของ อรทัย เฉลิมภูมิ

วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันเเม่แห่งชาติ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สุธิชา ทศพร
โรงเรียนสตรีพัทลุง


5 Terre
ดารุณี พาระหาด
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ทักษพร หอมสมบัติ
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ภาณุวัฒน์ สร้อยคำ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
จิรศักดิ์ อาสาชาติ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ปิยะพร ชูสุทธิสกุล
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
สิทธิศักดิ์ มาสู่
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team