อรทัย เฉลิมภูมิ


วันเเม่แห่งชาติ
เขียนโดย อรทัย เฉลิมภูมิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ตัวเเทนคุณเเม่ดีเด่น 61 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่องราวอื่น ๆ ของ อรทัย เฉลิมภูมิ

วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันเเม่แห่งชาติ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ประภาศิริ สุตเมือง
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
ชุดาภา สมนาม
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา


5 Terre
ปัณฑิตา โตเลิศ
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ลูกน้ำ พุ้ยทา
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
กนกพร ศรีรักษา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
นายอภิสิทธิ์ ศรีจักร์
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
กฤษณะ จุละพงค์
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team