กุลณัฐ เขียวคราม


About Me
เขียนโดย กุลณัฐ เขียวคราม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อนางสาวกุลณัฐ เขียวคราม ชื่อเล่นมายด์
อายุ16ปี น้ำหนัก42 ส่วนสูง159
กำลังศึกษาที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8
เป็นคนร่าเริง หัวเราะง่าย ร้องไห้เป็น
อารมณ์อ่อนไหวง่ายเรื่องราวอื่น ๆ ของ กุลณัฐ เขียวคราม

About Me
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ประกาแก้ว ทันเยี่ยม
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre
สุจิตรา สว่างศรี
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
ณัฐนันท์ บัวคลี่
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
รัญชิดา ตันติพงศ์อาภา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


5 Terre
อภินัทธ์. สาริบุตร
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
วิลาวัณย์ ปิ่นวิเศษ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ทักษ์ดนัย ปาเมืองมูล
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team