รินลดา บัววันเขียนโดย รินลดา บัววัน โรงเรียน 5645

กิจกรรมสัปห์ดาห้องสมุด
#ร่มธรรมานุสรณ์


เรื่องราวอื่น ๆ ของ รินลดา บัววัน

โรงเรียน
โรงเรียน


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อรดา ศิริแก้วเลิศ
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม


5 Terre
ลลิตา โคตรมณี
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา


5 Terre
ลีลาชนก ตรงดี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
นิวาริน เตโช
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
วิสาศิล ใจสามารถ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ชญาดา แก้วนก
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
เนตรนภา คงสวัสดิ์
โรงเรียนปากพนัง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team