พนิดา ธรรมขันธ์


ความสุขของฉัน
เขียนโดย พนิดา ธรรมขันธ์ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

ความสุขของฉัน คือ การทำหน้าทีลูกให้ดีที่สุด ตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือ เพื่อที่จะเรียนจบแล้วมีงานทำที่ดีเรื่องราวอื่น ๆ ของ พนิดา ธรรมขันธ์

ความสุขของฉัน
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ด.ญ. ณัฐพาวรรณ เขาเเก้ว
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
ฌัฐภัทร บุญคำ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
พงษ์สิทธิ์ ภูศรีฤทธิ์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
วรเมธ​ ใจชื้น
โรงเรียนวัดจันทนาราม


5 Terre
ธวัชชัย ทุมชะ
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สุกัญญา สุทิน
โรงเรียนสตรีพัทลุง


5 Terre
อินทิรา ริมทอง
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team