วิภาดา ทองมาตย์


กิจกรรมจิตอาสาต้นกล้าความดี
เขียนโดย วิภาดา ทองมาตย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ร่วมทำกิจกรมมจิตอาสาต้นกล้าความดีเก็บขยะจากโรงเรียนปากคาดถึงห้วยคาด ต่อด้วยจัดสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ที่วัดถ้ำเจีย ตั้งแต่เวลา09:30น.-13.00น.
17/10/2017เรื่องราวอื่น ๆ ของ วิภาดา ทองมาตย์

กิจกรรมจิตอาสาต้นกล้าความดี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องราวของฉัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ณัฐภูมิ ฉัตรธง
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ณัฐวุฒิ ผิวนวล
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
เนตรนภา พลเรียงแก
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
วนารี นักร้อง
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
ใบหยก พากุล
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
พงศกร มูลจะคำ
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร


5 Terre
วนิดา อ้วนวงษ์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team