ชุติกาญจน์ ฉิมพาลี


วันวิทยาศาสตร์
เขียนโดย ชุติกาญจน์ ฉิมพาลี โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอปลาย ประเภทกลุ่มเรื่องราวอื่น ๆ ของ ชุติกาญจน์ ฉิมพาลี

วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
คณสรณ์ โคตรชมภู
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ทนงศักดิ์ พิพัฒน์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ปฏิภาณ กล่อมสาร
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
วราพร แสงสว่าง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
นิติศาสตร์ รัตนวงษ์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
เบญญา รองวารี
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อินทิรา เพียงตา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team