ธิดารัตน์ มีวิชา


กิจกรรมจิตอาสา
เขียนโดย ธิดารัตน์ มีวิชา โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ทำงานจิตอาสาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเรื่องราวอื่น ๆ ของ ธิดารัตน์ มีวิชา

กิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
เมทิกา ทรงยศ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ซาร่า แบคแลนด์
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
พัทธมน คำภูแก้ว
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ธัญญานุช กิ่งคาน
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ข้าวขวัญ บุตรศรี
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
นริศรา วรราช
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
นริศรา​ ทักถิ่น​
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team