กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน
เขียนโดย โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1

วัตถุประสงค์
     1.เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศ
     2.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์

เป้าหมายโครงการ
     1.นักศึกษาเข้าใจวิธีการและได้รับประสบการณ์ในการปลูกป่าชายเลน
     2.นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศเรื่องราวอื่น ๆ ของ

กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนที่สัตหีบ
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา๒ สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team