เปรมฤดี สุขไส


จิตอาสาในการนำเสนอโครงการ To Be Number One
เขียนโดย เปรมฤดี สุขไส โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

โครงการนี้เป็นโครงการ To Be Number One จัดที่ โรงเรียนท่าบ่อ เพื่อนำเสนองานโครงการ เเละได้จัดผ้าจัดสถานที่เพื่อเสนองานโครงการ To Be Number One ด้วยค่ะเรื่องราวอื่น ๆ ของ เปรมฤดี สุขไส

จิตอาสาในการนำเสนอโครงการ To Be Number One
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน

 5 Terre
เกวลิน ศรีมังคละ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
พีรณัฐ สุกใส
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
นรากร เครือเพียกุล
โรงเรียนพานพร้าว


5 Terre
อภิชาติ หารินไสล
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อาทิตยา คำด้วง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ธันยพร เรืองศรี
โรงเรียนเกาะสมุย


5 Terre
จรินทร์ นนทอง
โรงเรียนปากพนัง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team