เซบาสเตียน มาเทียส เดงเคอ


My story
เขียนโดย เซบาสเตียน มาเทียส เดงเคอ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

สหวัดดีครับผมชื่อ นายเซบาสเตียน มาเทียส เดงเคอ
ชื่อเล่น หมูหวาน อายุ 17 ปี
เรียนอยู่ชั้น ม.5/6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคมเรื่องราวอื่น ๆ ของ เซบาสเตียน มาเทียส เดงเคอ

My story
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อรนภา หล้าแพง
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
กมนียา วิมาร
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
กำไร ศรีจันทร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
วัชราภรณ์ บรรณบดี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
รักษณาลี สิริวัฒน์ภัสกร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ภัทรชญาดา แสงชัย
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
กรกนก ธูปบูชา
โรงเรียนสิงห์บุรี
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team