อิศรา พูลเพิ่ม


วันวิทยาศาสตร์
เขียนโดย อิศรา พูลเพิ่ม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ผมได้เข้าร่วมงานวันวิทยศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมมากมาย เป็นกิจกรรมที่สนุกมากเรื่องราวอื่น ๆ ของ อิศรา พูลเพิ่ม

วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องของผม
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ปีณาวรรณ เสมอสมัย
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre
Master หอยจูบ
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
กฤติยาภรณ์ มูลเค้า
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
นันทิชา อ่างมัจฉา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ศิริยากร จอมใจ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
มานะชัย ทองน้อย
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ชนากานต์ นามศักดิ์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team