จุไลลักษณ์ ณ เรียนไธสง


เรืองราวของฉัน
เขียนโดย จุไลลักษณ์ ณ เรียนไธสง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

เป็นคนนิสัยร่าเริงแจ่มใส ไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียว เป็นคนเรียนไม่เก่งแต่จะเรียนให้จบค่ะเรื่องราวอื่น ๆ ของ จุไลลักษณ์ ณ เรียนไธสง

เรืองราวของฉัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
พาณีจันทร์ ภาคพรม
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
ธัญพงศ์ กุลชาติ
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
แพรวา ผาแดง
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
วราภรณ์ ปงก๋าวงค์
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
กิตติยา งามงอน
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา


5 Terre
Janjira Chatmontree
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
วีร์สุดา ดวงภักดี
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team