พสุมนต์ ขานหยู่


วันวิทยาศาสตร์
เขียนโดย พสุมนต์ ขานหยู่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ได้จัดเตรียมสถานที่ในวันแม่ วันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม นะคราฟฟฟ..!เรื่องราวอื่น ๆ ของ พสุมนต์ ขานหยู่

วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ความเป็นตัวเอง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
พิรตา เพ็ชรกูล
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
จีรพัฒน์ นันทะสาร
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ณัฐชยา ทองจำปา
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
เกียรติชัย คำพิลา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
วุฒิ​พงศ์​ ทอง​แห้ว
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
สุธิศักดิ์ อุทุมมา
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
สถิตย์ กุลละไพ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team