เจษฎา อามาตมนตรีเขียนโดย เจษฎา อามาตมนตรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

นาย เจษฎา อามาตมนตรี ชั้น5/2 เลขที่6 ชื่อเล่นบอมบ์ เกิดวันที่ 15 เดือน มกราคม 2545 ความสามรถพิเศษ เล่นกีฬาเรื่องราวอื่น ๆ ของ เจษฎา อามาตมนตรี

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ปนิชตา ปนันตา
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
จุฑามาศ อ้วนจี
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
รมิตา บุตรโคตร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ชื่นกมล หล่อปราบ
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร


5 Terre
วรรณิสา คำชมภู
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
เมธา รักษาเงิน
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
สุวรนันท์ หล้าอินตา
โรงเรียนเซิมพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team