ณัฐวุฒิ ชุยเสนา


วันวิทยาศาสตร์ & อาเซียน
เขียนโดย ณัฐวุฒิ ชุยเสนา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ได้เป็นตัวแทนชั้นม.5/2 ใส่ชุดแฟนซีรียูส
เข้าประกวด ในวันวิทยาศาสตร์ & อาเซีีียน
ในวัน  10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
วิทยาศาสตร์ก้าวไกล พาเยาวชนไทยสู่อาเซียน
ถึงไม่ใช่เจ้าชาย แต่ทำให้เธอสบายไปทั้งชาติแฮร่......เรื่องราวอื่น ๆ ของ ณัฐวุฒิ ชุยเสนา

ร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วัน Big creanning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่ความเป็นเลิส
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันวิทยาศาสตร์ & อาเซียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
หน.หมวด
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ปฏิพล คุ้มไทย
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
สุปราณี กรมแสง
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
พัชรียา สมสีหา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
เสาวลักษณ์ สายศรี
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
กษาปณ์ วงหาร
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre
นภสร อาจณรงค์
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
ชุติพร ศรีกุล
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team