เรื่องราวอื่น ๆ ของ

ช่วยเตรียมงานประเมินนักเรียนพระราชทาน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ช่วยกันใช้จอบปรับหน้าดินให้เสมอกัน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำบุญตักบาตร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำที่คาดหนังสือ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์&รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ตอบปัญหาคณิต &รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันsuduku. วันที่22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (ทีม3 คน)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันวิทยาศาสตร์ วันที่17 สิงหาคม 2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันภาษาไทย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
รับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 22 สิงหาคม2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนประจำปี 61 วันที่9 สิงหาคม2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำคะแนนPRE-GIFTED ม.ต้น ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.2 ได้อันดับ2 ของจังหวัด ได้รับวันที่ 15 มีนาคม 2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่67 วันที่ 20-22 ธันวาคม2560
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่67 วันที่ 8-7 กันยายน2560
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรม "การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด" มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ วันที่12 กรกฎาคม2560
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2560
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เข้าร่วมสวดมนต์หมู่ทำนองสารภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 9 กุมภมพันธ์ 2560
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้สอบนักธรรมชั้นตรีผ่าน วันที่30ธันวาคม2558
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับเกียรติบัตร โครงการกาศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้นักเรียน (D. A. R. E) วันที่3 กันยายน 2558
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา2558 วันที่18 มีนาคม2559
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team