สิริยากร อินทวงศ์


สัปดาห์วิทยาศาสตร์
เขียนโดย สิริยากร อินทวงศ์ โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

วันนี้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่องราวอื่น ๆ ของ สิริยากร อินทวงศ์

Open house
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
แข่งขันทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
เกษม ส่งสุข
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
เรืองรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์


5 Terre
รัชนีกร ธนเรืองสุวรรณ
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre
นัฏฐณิชา ริกำแง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
จิรายุ หมอยา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ธนพล ศรีบุญเรือง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ปานชีวา ฮาวปินใจ
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team