นารินทร์ ลินสา


วันวิทยาศาสตร์แสนสนุก
เขียนโดย นารินทร์ ลินสา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ไปร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆสนุกสุดๆ ได้ไปดูตัว ดุ๊กดิ๊กน้องอสุจิด้วย5555เรื่องราวอื่น ๆ ของ นารินทร์ ลินสา

วันวิทยาศาสตร์แสนสนุก
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ประวัติส่วนตัว
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
กรพินธุ์ พรมณี
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
สุมินตรา บัวพิทักษ์
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre
แพรวพราว ดาหลง
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ทิพวรรณ พิมพ์ท่าโพธิ์
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
อภิญญา พลหาญ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
นายธเนศ วงษ์กลม
โรงเรียนหนองฉางวิทยา


5 Terre
วรรณวาลี จันเขียวเวียง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team