อริษา บุดสีทัด


วันวิทยาศาสตร์
เขียนโดย อริษา บุดสีทัด โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซุ้มกรุ๊ปอะไร เป็นซุ้มที่เกี่ยวกับการตรวจกรุ๊ปเลือด ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้รู้กรุ๊ปเลือดของตัวเองเรื่องราวอื่น ๆ ของ อริษา บุดสีทัด

Big cleaning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
นางสาวอริษา บุดสีทัด ชั้น ม.5/2 เลขที่ 4
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
บรรยายความเป็นตัวเอง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
เจษฎาพร แตงโสภา
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
วชิรวิทย์ ยืนนาน
โรงเรียนเกาะสมุย


5 Terre
ณัฐพร นาคปนทอง
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
ภักฤดี พังทุย
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ด.ญ.จีรนันท์ กลั่นบิดา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อินทิรา ริมทอง
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
จิตรลดา ทิพย์แดง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team