ศศิพร เหลี่ยมสุวรรณ์


Myself
เขียนโดย ศศิพร เหลี่ยมสุวรรณ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

สวัสดีค่ะ
ดิฉัน ชื่อ น.ส ศศิพร เหลี่ยมสุวรรณ
ชื่อเล่น อายะโนะ อายุ 17 ปีค่ะเรื่องราวอื่น ๆ ของ ศศิพร เหลี่ยมสุวรรณ์

Myself
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน

 5 Terre
วรัญญา ริตะนะ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ปนัดดา โคตวงษ์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ปนัดดา แก้วกาน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ธนาวดี ทีหอคำ
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
ณัฐวุฒิ นามวงษา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
พงษ์พิชิต สิมมาหลวง
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ศศิมาภรณ์ นิลโคตร
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team